Förslag till Avskjutningsregler ÄLGJAKTEN 2021/2022:

Lite info om våra jakter
User avatar
Anders
Jakt Ledare
Magic user status: Offline
User theme: Dark
Posts: 69
Joined: Thu Aug 20, 2020 6:40 am
Jul 2021 28 06:19

Förslag till Avskjutningsregler ÄLGJAKTEN 2021/2022:

Post by Anders

Förslag till Avskjutningsregler ÄLGJAKTEN 2021/2022:
Avskjutningsregler 2021.doc
Förslag till Avskjutningsregler ÄLGJAKTEN 2021/2022:

1. Ensamt hondjur lovligt tom 12/11.
2. Kalvförande ko fredas hela jakten.
3. Ko med två kalvar får endast en kalv fällas till och med 12/11.
4. Ko med en kalv, får kalven fällas fr.o.m.13/11.
5. Tjur får fällas under perioden 11/10 till och med 12/11.
6. Tilldelad tjur får bytas mot hondjur, tilldelad tjur återförs till nästa års tilldelning.
7. Fri kalvavskjutning – rekommenderat minst 50 % per jaktlag.
8. Vuxna under 100 kg i slaktvikt innebär extra tilldelning av vuxet hondjur förutsatt att djuret
besiktigas av styrelseledamot samma dag som det fällts. Beslut meddelas senast nästa dag.

Förslag Jakttider:

- Tjur (utan taggbegränsningar) 2021-10-11 - 2021-11-12
- Hondjur (ensamt) 2021-10-11 - 2021-11-12
- Dubbelkalv 2021-10-11 - 2022-01-31
- Enkelkalv 2021-11-13 - 2022-01-31

Fällavgift: Vuxen älg 900 kr
Kalv 100 kr


Fällavgifter tillsammans med arealavgift till ÄSO:t skall betalas senast 2022-02-15 till:

Bankgiro 238 - 7249
You do not have the required permissions to view the files attached to this post! Maybe your post count is too low.